Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Ταυτότητα Πλατφόρμας

MIRS
Open eClass 
Open eClass 3.11»
E-class Administrator
  • 17
  •   -  Ανοικτά μαθήματα0
  •   -  Απαιτούν εγγραφή17
  •   -  Κλειστά μαθήματα0
  • 42
  •   -  Εκπαιδευτές3
  •   -  Εκπαιδευόμενοι39
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης0