Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας (Α01)Νικόλαος Νικητέας
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Χειρουργική Χοληφόρων (Α04)Νικόλαος Νικητέας
Ιστορία Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Α02)Νικόλαος Νικητέας
Λειτουργία και χρήση συναφούς εξοπλισμού και Κλινική Πράξη στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (Α03)Νικόλαος Νικητέας