Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εκπνόηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΙΠΛ)Νικόλαος Νικητέας
Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στη Γυναικολογία (Γ02)Νικόλαος Νικητέας
Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές στην Ουρολογία (Γ04)Νικόλαος Νικητέας
Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος (Γ01)Νικόλαος Νικητέας
Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης στη Γυναικολογία (Γ03)Νικόλαος Νικητέας